Eind schooljaar 2020-2021 zal de TTV in haar huidige vorm en locatie verdwijnen.

Vanaf schooljaar 2021-2022 heeft elke thuisschool dan zijn/haar eigen TTV op en binnen de eigen locatie.

Meer informatie? Neem contact op met de thuisschool zelf (De Rooi Pannen, Campus 013, Reeshof College, Durendael en Cambreur College).

Wij zijn er voor jou!

Alle leerlingen verdienen het beste onderwijs. Dus jij ook. Daarom zijn wij er voor je. Met persoonlijke aandacht, duidelijke lessen en volop vertrouwen. Dat is de Tilburgse TussenVoorziening, in het kort: de TTV. Voor iedere vmbo basis-kader leerling die wat extra hulp kan gebruiken.

Lesrooster, periodes, vakken

Lesrooster
8.30-9.00 uur opstart mentor
9.00-9.45 uur les 1
9.45-10.30 uur les 2
10.30-10.45 uur pauze
10.45-11.30 uur les 3
11.30-12.15 uur les 4
12.15-12.45 uur pauze
12.45-13.30 uur les 5
13.30-14.15 uur les 6
14.15-14.30 uur pauze
14.30-15.15 uur les 7
15.15-15.30 uur afsluiting mentor

Eindtijden
Lesdagen variëren van eindtijd 13.30 uur tot 15.30 uur

Periodes schooljaar 2020-2021
1. 31 augustus – 27 november
2. 30 november – 26 maart
3. 29 maart – 9 juli

Vakken/leergebieden
Ne = Nederlands (taal)
re = rekenen
wi = wiskunde
En = Engels
M&M = mens en maatschappij
M&N = mens en natuur
Crea = creatief
Thr = theater
Pro = project
LO = lichamelijke opvoeding
Ond.uur = ondersteuningsuur wiskunde, Nederlands, Engels, of NT2
LOB/stuva =  loopbaanoriëntatie, studievaardigheden en gedragslessen
Dif = differentiatie-uur, wiskunde Nederlands en Engels
R&W = Rots en Water – training
Me = mentorles

Het team van de TTV

Het team van de TTV

Anke Carels, locatieleider TTV, a.carels@tilburgsetv.nl

Stef Staps, mentor klas 1A, s.staps@tilburgsetv.nl

Kim de Louw, mentor klas 1B, k.delouw@tilburgsetv.nl

Stijn van Hal, mentor klas 1B, s.vanhal@tilburgsetv.nl

Jessie Wouters, mentor klas 2A, j.wouters@tilburgsetv.nl

Renske Gardeniers, mentor klas 2A, r.gardeniers@tilburgsetv.nl

Niels Hassink, mentor klas 2B,  n.hassink@tilburgsetv.nl

Ellis Pruijn, docent techniek,  e.pruijn@tilburgsetv.nl

 

 

Activiteiten

Introductieweek

Klas 1 start het schooljaar altijd met een introductieweek. In deze week organiseren we allerlei activiteiten om elkaar beter te leren kennen. We gaan naar het Klimbos in Goirle, hebben een sportdag, gaan zwemmen, bowlen en hebben een aantal mentorlessen om alvast wat schoolse zaken (zoals het rooster) uit te leggen.

Klas 2 start het schooljaar twee dagen later op en gaat ook mee zwemmen en bowlen. Ook hebben de leerlingen van klas 2 mentorlessen.

 

Projecten 

Voor de projectlessen organiseert de TTV excursies en gastlessen. Een voorbeeld van een excursie is de Oliemeulen. Gastlessen worden bijvoorbeeld geven door iemand van de Wensambulance, een architect, een (ex-)verslaafde, een docent van een thuisschool,….

 

Sporten

Met het vak LO gaan we eind van een periode altijd een keer extern sporten. We gaan bijvoorbeeld een keer squashen!

 

Samenwerking thuisscholen

Docenten van de thuisscholen komen ook soms een les geven op de TTV. Ook gaan we wel eens naar de thuisschool voor een (praktijk)les!

 

Activiteitenweek

We sluiten het schooljaar altijd af met een activiteitenweek. Dan gaan we o.a. naar de Efteling!!

 

 

Vakanties en vrije dagen (jaarplanning)

In de link hieronder vinden jullie de vakanties, vrije dagen, ouderavonden en andere belangrijke data van schooljaar 2020-2021:

Belangrijke data klas 1

Belangrijke data klas 2

Regels & afspraken

Afspraken:

  • Ziekmelden: telefonisch bij de eigen mentor tussen 8.00-8.15 uur.
  • Verlof aanvragen (bezoek tandarts, e.d.): vooraf via mail bij de eigen mentor.
  • Ziek van school naar huis: mentor of locatieleider belt altijd eerst naar huis om afspraken hierover te maken.
  • Leerling is zonder afmelding niet op school: de mentor of locatieleider neemt telefonisch contact op met thuis.
  • Leerling is te laat in de les: registratie in magister en de volgende dag om 8.00 uur bij de mentor melden. Bij vaker te laat (of afwezig) volgt er een gesprek met leerling en ouders en kan het zijn dat school de schoolarts of leerplichtambtenaar inschakelt. Het gesprek vindt ook plaats wanneer er vaker (ziekte)verzuim is.
  • Mobiele telefoon: wordt op school niet gebruikt.