Wij zijn er voor jou!

Alle leerlingen verdienen het beste onderwijs. Dus jij ook. Daarom zijn wij er voor je. Met persoonlijke aandacht, duidelijke lessen en volop vertrouwen. Dat is de Tilburgse TussenVoorziening, in het kort: de TTV. Voor iedere vmbo basis-kader leerling die wat extra hulp kan gebruiken.

Leer de TTV kennen!

Leer de TTV beter kennen op de volgende dagen:

Di 28 jan 2020: informatie-avond voor groep 8 ouder(s)/verzorger(s)
inloop: 18.45-19.00 uur, start om 19.00 uur tot +/- 20.00 uur
Graag aanmelden door een mail te sturen naar a.carels@tilburgsetv.nl

Do 6 feb 2020: meeloopmiddag voor leerlingen van groep 8
tijdstip: 13.30-15.00 uur
Graag aanmelden door een mail te sturen naar a.carels@tilburgsetv.nl

Vrij 14 feb 2020: open middag
Vrije inloop tussen 14.30-16.30 uur

 

Lesrooster, periodes, vakken

Lesrooster
8.30-9.00 uur opstart mentor
9.00-9.45 uur les 1
9.45-10.30 uur les 2
10.30-10.45 uur pauze
10.45-11.30 uur les 3
11.30-12.15 uur les 4
12.15-12.45 uur pauze
12.45-13.30 uur les 5
13.30-14.15 uur les 6
14.15-14.30 uur pauze
14.30-15.15 uur les 7
15.15-15.30 uur afsluiting mentor

Eindtijden
Eindtijden variëren van t/m les 6 – 8

Periodes
1. 20 augustus – 23 november
2. 26 november – 28 februari
3. 11 maart – 21 juni

Vakken/leergebieden
Ne = Nederlands (taal)
Re = rekenen
Wi = wiskunde
En = Engels
M&M = mens en maatschappij
M&N = mens en natuur
Crea = creatief
Thr = theater
Pro = project
LO = lichamelijke opvoeding
Ond.st.uur = ondersteuningsuur wiskunde/rekenen, Nederlands of NT2 (Nederlands als 2e taal)
LOB/stuva =  loopbaanoriëntatie en studievaardigheden
Dif = differentiatie-uur, wiskunde Nederlands en Engels
R&W = Rots en Water – training
Me = mentorles

Het team van de TTV

Het team van de TTV

Anke Carels, locatieleider TTV, a.carels@tilburgsetv.nl
Stef Staps,, mentor klas 1a, s.staps@tilburgsetv.nl
Jessie Wouters,, mentor klas 1c, j.wouters@tilburgsetv.nl
Renske Gardeniers, mentor klas 1B, r.gardeniers@tilburgsetv.nl
Niels Hassink, mentor klas 2A  n.hassink@tilburgsetv.nl

Kim de Louw, mentor klas 1b k.delouw@tilburgsetv.nl
Stijn van Hal, mentor klas 1b s.vanhal@tilburgsetv.nl
Marieke Salvetti, docent techniek m.salvetti@tilburgsetv.nl

 

 

Activiteiten

Introductieweek

Klas 1 start schooljaar 2019/2020 met een introductieweek. In deze week organiseren we allerlei activiteiten om elkaar beter te leren kennen. We gaan naar het klimbos, hebben een sportdag, gaan zwemmen en gaan, in samenwerking met het Reeshof College, naar een leuk theaterstuk. We sluiten de week samen met ouders af. Klas 2 verzorgt bij deze afsluiting de hapjes en de drankjes. Deze leerlingen hebben hun eigen programma en gaan ook mee zwemmen tijdens deze week.

 

Projecten 

Voor de projectlessen organiseert de TTV excursies en gastlessen. Dit jaar heeft klas 2 al een bezoek gebracht aan het textielmuseum en klas 1 is bij De Oliemeulen geweest. Voor het volgende project voor klas 1 zal er worden samengewerkt met het Beatrix College. Leerlingen van deze school komen gastlessen geven over “Geld en ondernemen”.

 

Sporten

Met het vak LO gaan we eind van een periode altijd een keer extern sporten. De eerste keer zullen de leerlingen gaan squashen bij T-kwadraat!

 

Samenwerking thuisscholen

We werken qua activiteiten samen met de thuisscholen. Leerlingen van de TTV worden hiervoor uitgenodigd en/of wij halen het naar de TTV toe. Zo is klas 1 begin dit jaar naar een toneelstuk over “De brugklasser!” geweest – georganiseerd door het Reeshof College. Klas 2 gaat ook naar een toneelstuk, dit is bij Campus 013 en gaat over verslaving. Ook ‘Be Like’ – een toneelstuk over pesten, georganiseerd door het Reeshof College, gaat bezocht worden door onze leerlingen.

Klas 2 krijgt binnenkort een branderspracticum van docenten van het Reeshof College en er zullen nog andere praktijklessen van de andere thuisscholen volgen.

 

 

Vakanties en vrije dagen (jaarplanning)

 • dinsdag 17 sept –                                        Ontwikkeldag 1 team TTV leerlingen vrij
 • maandag 14 okt – vrijdag 18 okt             Herfstvakantie
 • dinsdag 29 okt                                           Ontwikkeldag 2 team TTV leerlingen vrij
 • woensdag 11 dec                                        Ontwikkeldag 3 team TTV leerlingen vrij
 • maandag 23 dec – vrijdag 3 jan              Kerstvakantie
 • donderdag 30 jan                                      Ontwikkeldag 4 team TTV leerlingen vrij
 • vrijdag 21 feb –  vrijdag 28 feb                Voorjaarsvakantie
 • dinsdag 17 mrt                                           Sovot studiedag leerlingen vrij
 • maandag 13 april                                       Tweede paasdag
 • maandag 20 april – vrijdag 1 mei           Meivakantie
 • maandag 4 mei                                          Ontwikkeldag 5 team TTV leerlingen vrij
 • dinsdag 5 mei                                             Bevrijdingsdag
 • donderdag 21 mei – vrijdag 22 mei        Hemelvaart
 • maandag 1 jun                                            Tweede pinksterdag
 • vrijdag 26 jun                                             Ontwikkeldag 6 team TTV leerlingen vrij
 • maandag 13 jul                                           Start zomervakantie (officieel)

 

Belangrijke data klas 1

Belangrijke data klas 2

 

Regels & afspraken

Afspraken:

 • Ziekmelden: telefonisch bij de eigen mentor tussen 8.00-8.15 uur.
 • Verlof aanvragen (bezoek tandarts, e.d.): vooraf via mail bij de eigen mentor.
 • Ziek van school naar huis: mentor of locatieleider belt altijd eerst naar huis om afspraken hierover te maken.
 • Leerling is zonder afmelding niet op school: de mentor of locatieleider neemt telefonisch contact op met thuis.
 • Leerling is te laat in de les: registratie in magister en de volgende dag om 8.00 uur bij de mentor melden. Bij vaker te laat (of afwezig) volgt er een gesprek met leerling en ouders en kan het zijn dat school de schoolarts of leerplichtambtenaar inschakelt. Het gesprek vindt ook plaats wanneer er vaker (ziekte)verzuim is.
 • Mobiele telefoon: wordt op school niet gebruikt.

 

Bouwstenen – voorwaarden

 • Ik werk hard en ben aardig
 • Ik heb respect voor anderen
 • Ik help anderen
 • Ik houd de schoolomgeving schoon
 • Ik kom mijn afspraken na
 • Ik volg instructies van het personeel op
 • Ik los problemen op
 • Ik zorg voor een prettige en veilige omgeving voor mezelf en anderen