Wij zijn er voor jou!

Voor sommige leerlingen is de stap naar een middelbare school net een brug te ver. Daarom zijn wij er. Met persoonlijke aandacht en onderwijs op maat zorgen we voor een soepele overgang van basisschool naar middelbare school. Dát is de Tilburgse TussenVoorziening (TTV).

Hoe werkt de TTV?

De TTV draait om structuur, persoonlijke aandacht, communicatie en doelgericht werken. De klassen bestaan uit maximaal vijftien leerlingen. Iedere leerling heeft een eigen mentor. Samen starten ze elke schooldag op en sluiten ze elke dag af. Nederlands (taal) en wiskunde (rekenen) krijgen extra aandacht. Daarnaast volgen leerlingen andere vakken, zoals sport, theater, koken en techniek.  Er is vakoverstijgende aandacht voor vakken zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Ook zijn er structureel lessen in sociale (gedrags-) en studievaardigheden.

De bedoeling is dat leerlingen na de tijdelijke ondersteuning van maximaal twee jaar in kunnen stromen in het derde jaar van een VMBO (basis-kader)-school.

De aanmeldprocedure

Een leerling meldt zich aan bij de vmbo-school naar keuze, de zogenoemde Thuisschool. Vanaf dat moment heeft de Thuisschool zorgplicht. De Thuisschool stelt, op grond van het contact met de basisschool en het dossier, het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling op. In dit plan staat o.a. welke doelen behaald moeten worden bij de TTV om schakelen naar de thuisschool mogelijk te maken. Als de Thuisschool denkt dat tijdelijke ondersteuning nodig is, meldt de Thuisschool met medeweten van de basisschool de leerling aan bij de Tilburgse TussenVoorziening. Basisscholen kunnen leerlingen dus niet direct voor de TTV aanmelden. Dat gebeurt via de toelatingscommissie van de vmbo-school die de leerling heeft gekozen.

Thuisscholen (VMBO basis/kader-scholen) die zijn verbonden aan de TTV: Reeshof College, De Rooi Pannen, Campus 013*, Durendael en Cambreur College. Alleen deze scholen kunnen leerlingen aanmelden bij de TTV. * Campus 013 draait schooljaar 2020-2021 een pilot voor een voorziening op eigen locatie voor 1 klas in leerjaar 1.

Meer weten over de TTV?
Neem contact op met Anke Carels, locatieleider TTV via a.carels@tilburgsetv.nl.

Voor wie is de TTV?

Leerlingen die in aanmerking komen voor de TVV zijn leerlingen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning die het reguliere voortgezet onderwijs niet kan bieden, bijvoorbeeld omdat leerlingen een meer dan gemiddelde behoefte hebben aan voorspelbaarheid, aandacht en structuur.

Voorwaarden voor aanmelding aan de TTV zijn:

  • De leerling heeft een basis/kader-advies
  • De leerachterstanden (en intelligentie) voldoen aan de ‘vroegere’ LWOO-indicatoren
  • De leerling kan een diploma binnen regulier VMBO halen
  • Voor de leerling is de overstap PO-VO nog even iets te groot
  • De leerling heeft (tijdelijk) hulp nodig bij studievaardigheden en mogelijk bij sociaal-emotionele vaardigheden

Leer de TTV kennen!

Leer de TTV beter kennen op de volgende dagen:

 

Di 23 februari 2021: informatie-avond voor groep 8 ouder(s)/verzorger(s)

inloop: 18.45-19.00 uur, start om 19.00 uur tot +/- 20.00 uur

Graag aanmelden door een mail te sturen naar a.carels@tilburgsetv.nl

 

Do 25 februari 2021: meeloopmiddag voor leerlingen van groep 8

tijdstip: 13.30-15.00 uur

Graag aanmelden door een mail te sturen naar a.carels@tilburgsetv.nl

 

Wil je graag een persoonlijke afspraak? 
Neem contact op met Anke Carels, locatieleider TTV via a.carels@tilburgsetv.nl.

 

Tot ziens :-)!

Locatie en routebeschrijving

Tilburgse TussenVoorziening
Schout Backstraat 37
5037 MJ Tilburg

Bekijk de routebeschrijving via Google Maps

Contact

Heb je vragen over de TTV? Neem dan contact op met Anke Carels via het contactformulier.

Contactformulier