Samenwerken aan geschikt onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig. Alleen zo kunnen ze de stap van basisschool naar middelbare school maken. De Tilburgse TussenVoorziening (TTV) helpt daarbij. In nauwe samenwerking met de vmbo-school stomen we leerlingen in maximaal twee jaar klaar om op een prettige manier met het vmbo te starten.

Samenwerking TTV & Thuisscholen

De TTV en de Thuisschool werken intensief samen om een leerling voor te bereiden op het derde jaar van de Thuisschool. Dat gebeurt op de volgende manieren:

  • De werkgroep TTV werkt aan de ontwikkeling en inhoud van de TTV en de aansluiting op de Thuisscholen. In de werkgroep zitten ambassadeurs van elke Thuisschool (vaak de zorgcoördinator) en de teamleider van TTV. De werkgroep heeft ook als doel om de samenwerking tussen Thuisscholen en TTV zo optimaal mogelijk te houden. De werkgroep komt zes keer per jaar bijeen.
  • Er is structureel contact over de vorderingen. Mentoren van de TTV en docenten van de Thuisscholen bespreken iedere leerling individueel.
  • Docenten van de Thuisschool geven gastlessen op de TTV.
  • TTV-leerlingen kunnen deelnemen aan gewone lessen en activiteiten op de Thuisschool. Alles om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Iedere Thuisschool heeft contact met Anke Carels. Zij is te bereiken via a.carels@tilburgsetv.nl.

Leer de TTV kennen!

Leerlingen en ouders kunnen de TTV beter leren kennen op de volgende dagen:

  • Dinsdag 5 februari 2019 (19.00 uur): Informatieavond voor ouders groep 8
  • Vrijdag 15 februari 2019 (15.00-18.00 uur): Open middag TTV
  • Donderdag 20 juni 2019 (13.30-15.00 uur): Kennismakingsmiddag nieuwe TTV-leerlingen

Wat zijn Thuisscholen?

Thuisscholen zijn de vmbo-scholen waar basisschoolleerlingen zich hebben ingeschreven. Dit kunnen de volgende scholen zijn: Reeshof College, De Rooi Pannen, Campus 013, Cambreur College of Durendael. De Thuisschool en de TTV werken nauw samen om een leerling binnen twee jaar zo goed mogelijk voor te bereiden op instromen in het derde jaar van de Thuisschool.

Nadat een leerling zich heeft aangemeld, heeft de Thuisschool zorgplicht. Deze school onderzoekt het dossier van de leerling. Op basis van het dossier bepaalt de Thuisschool of een leerling voor tijdelijke ondersteuning bij de TTV in aanmerking komt. De Thuisschool regelt de LWOO-aanvraag én de aanmelding bij de TTV. Daarna stelt de TTV in samenwerking met de Thuisschool een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Daarvoor gebruiken we de overdracht, de intake van de leerling en het onderwijskundig rapport van de basisschool. Op basis van het ontwikkelingsperspectiefplan stoomt de TTV een leerling klaar om op een prettige manier aan het derde jaar van het vmbo te beginnen. 

Jaarplanning TTV

De TTV deelt het jaar op in drie periodes:

  • 20 augustus – 23 november
  • 26 november – 28 februari 
  • 11 maart – 21 juni

De school begint in augustus met een kennismakingsweek vol activiteiten voor nieuwe TTV-leerlingen. Dan is er veel aandacht voor de groepen en het samen maken van regels en afspraken.

Na periode 2 en na periode 3, respectievelijk na de voorjaarsvakantie en de zomervakantie kan een leerling de stap naar zijn of haar Thuisschool maken. Natuurlijk wordt dat besproken met de Thuisschool. Voordat een leerling de overstap maakt, oefenen we regelmatig met de leerling en overleggen we met de Thuisschool en de ouders/verzorgers. De overstap naar de Thuisschool is altijd een weloverwogen keuze en gebeurt pas wanneer de leerling er klaar voor is. Aan het eind van de tweede periode kan een leerling de stap naar zijn of haar Thuisschool maken.  De leerling start dan na de voorjaarsvakantie op de Thuisschool.
Ook na de derde periode is dit mogelijk: de leerling maakt de start op de Thuisschool dan aan het begin van het nieuwe schooljaar (na de zomervakantie).

Benieuwd naar onze jaarplanning? Bekijk de volledige jaarplanning van de TTV.
Benieuwd naar andere belangrijke data: bekijk deze hier

Contact

Heb je vragen over de TTV, de rol van de Thuisschool of de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met Anke Carels via het contactformulier.

Contactformulier