Samenwerken aan geschikt onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig. Alleen zo kunnen ze de stap van basisschool naar middelbare school maken. De Tilburgse TussenVoorziening (TTV) helpt daarbij. In nauwe samenwerking met de vmbo-school stomen we leerlingen in maximaal twee jaar klaar om op een prettige manier met het vmbo te starten.

Samenwerking TTV & Thuisscholen

De TTV en de Thuisschool werken intensief samen om een leerling voor te bereiden op instroom van de Thuisschool. Dat gebeurt op de volgende manieren:

  • 6x per jaar komen alle ambassadeurs (zorgcoördinatoren of teamleiders) van de thuisscholen samen bijeen bij de TTV. Samen met de locatieleider TTV worden allerlei zaken besproken en afgestemd.
  • Er vinden start/schakelgesprekken plaats als een leerling klaar is om te gaan oefenen op de thuisschool: de schakelcoach van de thuisschool, de mentor van de TTV, leerling en ouder(s)/verzorger(s) komen bijeen om zaken af te stemmen en af te spreken. Tijdens dit schakelproces vinden er gezamenlijke evaluaties plaats op de TTV en de thuisschool.
  • Er is structureel contact over de vorderingen van de leerlingen. Dit gebeurt tussen de locatieleider en ambassadeurs van de thuisscholen.
  • Er worden gastlessen gegeven op de TTV door docenten van de thuisscholen.
  • De leerling kan en mag deelnemen aan activiteiten van de eigen thuisschool.

Iedere Thuisschool heeft contact met Anke Carels. Zij is te bereiken via a.carels@tilburgsetv.nl.

 

Leerlingen en ouders kunnen de TTV beter leren kennen op de volgende dagen:

 

Di 23 februari 2021: informatie-avond voor groep 8 ouder(s)/verzorger(s)

inloop: 18.45-19.00 uur, start om 19.00 uur tot +/- 20.00 uur

Graag aanmelden door een mail te sturen naar a.carels@tilburgsetv.nl

 

Do 25 februari 2021: meeloopmiddag voor leerlingen van groep 8

tijdstip: 13.30-15.00 uur

Graag aanmelden door een mail te sturen naar a.carels@tilburgsetv.nl

 

Wil je graag een persoonlijke afspraak? 
Neem contact op met Anke Carels, locatieleider TTV via a.carels@tilburgsetv.nl.

 

 

 

 

Wat zijn Thuisscholen?

Thuisscholen zijn de vmbo-scholen waar basisschoolleerlingen zich hebben ingeschreven. Dit kunnen de volgende scholen zijn: Reeshof College, De Rooi Pannen, Campus 013*, Cambreur College of Durendael. De Thuisschool en de TTV werken nauw samen om een leerling binnen twee jaar zo goed mogelijk voor te bereiden op instromen bij de thuisschool. * Campus 013 draait schooljaar 2020-2021 een pilot voor een voorziening op eigen locatie voor 1 klas in leerjaar 1.

Nadat een leerling zich heeft aangemeld, heeft de Thuisschool zorgplicht. Deze school onderzoekt het dossier van de leerling. Op basis van het dossier bepaalt de Thuisschool of een leerling voor tijdelijke ondersteuning bij de TTV in aanmerking komt. De thuisschool regelt de aanmelding bij de TTV. De thuisschool stelt, op grond van het contact met de basisschool en het dossier, het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling op. In dit plan staat o.a. welke doelen behaald moeten worden bij de TTV om schakelen naar de thuisschool mogelijk te maken. De TTV gaat hiermee aan de slag om er zo voor te zorgen dat de leerling uiteindelijk goed kan instromen bij de thuisschool.

Jaarplanning TTV

De TTV deelt het jaar op in drie periodes:

  • 31 augustus – 27 november
  • 30 november – 26 maart
  • 29 maart – 9 juli

De school begint in augustus met een kennismakingsweek vol activiteiten voor nieuwe TTV-leerlingen. Dan is er veel aandacht voor de groepen en het samen maken van regels en afspraken.

Na periode 2 en na periode 3 kan een leerling de stap naar zijn of haar thuisschool maken. Natuurlijk wordt dat besproken met de thuisschool. Voordat een leerling de overstap maakt, oefenen we regelmatig met de leerling en overleggen we met de thuisschool en de ouders/verzorgers. De overstap naar de thuisschool is altijd een weloverwogen keuze en gebeurt pas wanneer de leerling er klaar voor is. Aan het eind van de tweede periode kan een leerling de stap naar zijn of haar thuisschool maken.
Ook na de derde periode is dit mogelijk: de leerling maakt de start op de Thuisschool dan aan het begin van het nieuwe schooljaar (na de zomervakantie).

Benieuwd naar belangrijke data? bekijk deze hier:

Belangrijke data klas 1

Belangrijke data klas 2

Contact

Heb je vragen over de TTV, de rol van de Thuisschool of de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met Anke Carels via het contactformulier.

Contactformulier